Դպրոցում սովորողների թիվը

Դպրոցում սովորողների փաստացի  թիվը՝ ըստ դասարանների՝

I դաս.-2

II դաս-3

IV դաս-4

V դաս-4

VI դաս-2

VII դաս-1

VIII դաս-4

IX դաս-2

X դաս-4

Դպրոցում առկա  թափուր տեղերի թիվըէ ըստ դասարնների՝

III

XI

XII

Ընդունելության ժամկետների և փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ հստակ ժամանակացույց՝ հատկապես առաջին դասարանցիների

օգոստոսի 20-31